انتقال دامنه (Domain Transfer)

در مواردی لازم است از خدمات انتقال دامنه (Domain Transfer) استفاده بفرمایید.

گاهی دامنه های خود را از شرکت های مختلف خریداری کرده اید و رسیدگی به آن ها در پنل های مختلف سخت است. بهتر است دامنه ها را به یک پنل ساده و کارا منتقل کنید تا راحت تر بتوانید برای تنظیمات و تمدید اقدام نمایید. اما مهمترین این موارد، خرید یک دامنه است که توسط فرد دیگری ثبت شده باشد. انتقال دامنه به معنای تغییر مالک و صاحب امتیاز دامنه می باشد که به صورت کلی طی مراحل زیر صورت می گیرد:

دامنه های بین المللی

۱ – باز کردن قفل انتقال دامنه از طریق ناحیه کاربری ثبت کننده مبدأ

۲ – دریافت کد انتقال (EPP) از ثبت کننده مبدأ

۳ – سفارش انتقال دامنه از طریق پر کردن فرم انتقال در YasinHost.com و انجام مراحل سفارش و پرداخت.

۴ – آغاز فرآیند انتقال شامل ارسال ایمیل تأیید انتقال به مالک قبلی دامنه و گاهی شرکت ثبت کننده اولیه دامنه. این مراحل ممکن است تا ۱۵ روز طول بکشد و پس از آن دامنه در ناحیه کاربری شما فعال خواهد شد.

دامنه های ملی

۱ – دریافت کد انتقال (EPP) از ناحیه کاربری ایرنیک مالک فعلی دامنه که به صورت خودکار موجب باز شدن قفل دامنه نیز می گردد.

۲ – قبل از سفارش انتقال، به پنل کاربری ایرنیک (www.nic.ir) > کلیک بر روی نام دامنه > بخش تغییر رابط ها بروید و نماینده ی دامنه را شماره قرارداد ta5203-irnic تعریف کنید و پس از پذیرش شرایط ذکر شده، تغییرات را اعمال نمایید.

۳ – سفارش انتقال دامنه از طریق پر کردن فرم انتقال در YasinHost.com به این صورت که ابتدا کد انتقال دریافتی (EPP) را وارد کرده و سپس یک فاصله (Space) و سپس شناسه ایرنیک مالک و صاحب امتیاز جدید دامنه را وارد نمایید.

۴ – پس از طی مراحل سفارش و پرداخت، بلافاصله مراحل انتقال دامنه آغاز می شود و پس از چند روز دامنه در ناحیه کاربری شما فعال خواهد شد.

اسکرول