انتقال

انتقال دامنه

انتقال دامنه به معنای تغییر مالک و صاحب امتیاز دامنه می باشد که به صورت کلی طی مراحل زیر صورت می گیرد:   دامنه های بین المللی ۱ – باز کردن قفل انتقال دامنه از طریق ناحیه کاربری ثبت کننده مبدأ ۲ – دریافت کد انتقال (EPP) از ثبت کننده مبدأ ۳ – سفارش انتقال […]

تمدید دامنه ملی

تمدید دامنه های ملی (IR) در دو حالت ممکن است انجام شود: الف) دامنه را از ابتدا توسط YasinHost.com ثبت کرده اید. در این حالت به سادگی از طریق ناحیه کاربری خود گزینه تمدید را انتخاب کنید و پس از انتخاب مدت تمدید و انجام مراحل پرداخت، دامنه تمدید خواهد شد.  ب) دامنه را قبلا […]

اسکرول