بین المللی

انتقال دامنه

انتقال دامنه به معنای تغییر مالک و صاحب امتیاز دامنه می باشد که به صورت کلی طی مراحل زیر صورت می گیرد:   دامنه های بین المللی ۱ – باز کردن قفل انتقال دامنه از طریق ناحیه کاربری ثبت کننده مبدأ ۲ – دریافت کد انتقال (EPP) از ثبت کننده مبدأ ۳ – سفارش انتقال […]

تمدید دامنه بین المللی

جهت تمدید دامنه، با توجه به شرایط دامنه ی خود، یکی از روش ها را انتخاب کنید: در صورتی که دامنه بین المللی خود را از طریق Yasinhost.com ثبت کرده باشید، با نزدیک شدن به تاریخ انقضا می توانید از ناحیه کاربری خود نسبت به تمدید آن به مدت مورد نیاز اقدام نمایید. اگر دامنه […]

اسکرول