انتقال دامنه

انتقال دامنه به معنای تغییر مالک و صاحب امتیاز دامنه می باشد که به صورت کلی طی مراحل زیر صورت می گیرد:   دامنه های بین المللی ۱ – باز کردن قفل انتقال دامنه از طریق ناحیه کاربری ثبت کننده مبدأ ۲ – دریافت کد انتقال (EPP) از ثبت کننده مبدأ ۳ – سفارش انتقال […]

اسکرول