بازکردن تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


خدمات فروش

مسائل مرتبط با سؤالات پیش از خرید، بررسی قیمت ها، ملاحظات ثبت سفارش و پرداخت را از این قسمت پیگیری کنید.

پشتیبانی فنی

مسائل مرتبط با موارد فنی، نیاز به راهنمایی در راه‌اندازی خدمات و مشکلات پیش آمده در خدمات ارائه شده را از این قسمت پیگیری کنید.

طراحی سایت

مسائل مرتبط با سفارش و پشتیبانی طراحی وب سایت را از این قسمت پیگیری کنید.