مخزن ذخیره فایل های بکاپ در این سرویس یک اکانت FTP برای ذخیره و مدیریت فایل در اختیار شما قرار می گیرد.

FTP-2G
200,000 ریال سالانه
دو گیگابایت فضای ذخیره فایل
مناسب ذخیره فایل های بکاپ
ترافیک ماهانه نامحدوددسترسی فقط از طریق FTP
بدون امکان اتصال به دامنه
بدون قابلیت اجرای اسکریپت


تحویل 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت
FTP-5G
450,000 ریال سالانه
پنج گیگابایت فضای ذخیره فایل
مناسب ذخیره فایل های بکاپ
ترافیک ماهانه نامحدوددسترسی فقط از طریق FTP
بدون امکان اتصال به دامنه
بدون قابلیت اجرای اسکریپت


تحویل 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت
FTP-10G
800,000 ریال سالانه
ده گیگابایت فضای ذخیره فایل
مناسب ذخیره فایل های بکاپ
ترافیک ماهانه نامحدوددسترسی فقط از طریق FTP
بدون امکان اتصال به دامنه
بدون قابلیت اجرای اسکریپت


تحویل 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت
FTP-15G
1,000,000 ریال سالانه
پانزده گیگابایت فضای ذخیره فایل
مناسب ذخیره فایل های بکاپ
ترافیک ماهانه نامحدوددسترسی فقط از طریق FTP
بدون امکان اتصال به دامنه
بدون قابلیت اجرای اسکریپت


تحویل 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت
FTP-20G
1,400,000 ریال سالانه
بیست گیگابایت فضای ذخیره فایل
مناسب ذخیره فایل های بکاپ
ترافیک ماهانه نامحدوددسترسی فقط از طریق FTP
بدون امکان اتصال به دامنه
بدون قابلیت اجرای اسکریپت


تحویل 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت
FTP-30G
2,000,000 ریال سالانه
سی گیگابایت فضای ذخیره فایل
مناسب ذخیره فایل های بکاپ
ترافیک ماهانه نامحدوددسترسی فقط از طریق FTP
بدون امکان اتصال به دامنه
بدون قابلیت اجرای اسکریپت


تحویل 1 تا 12 ساعت پس از پرداخت