میزبانی لینوکس بهینه شده برای برنامه نویسی (CPanel)

با خیال راحت هاست مورد نیاز خود را انتخاب کنید؛ تمام خدمات تا هفت روز از زمان پرداخت، ضمانت بازگشت وجه دارند.

ILD-2G


 
1,200,000 ریال
ماهانه

2 گیگابایت حجم دیسک
ترافیک ماهانه نامحدودیک سال دامنه IR رایگان
1 دامنه افزوده
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل CPanel
بکاپ روزانه از اطلاعات


یک ماه تخفیف خرید سالانه
تحویل فوری پس از پرداخت


ILD-3G


 
1,500,000 ریال
ماهانه

3 گیگابایت حجم دیسک
ترافیک ماهانه نامحدودیک سال دامنه IR رایگان
1 دامنه افزوده
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل CPanel
بکاپ روزانه از اطلاعات


یک ماه تخفیف خرید سالانه
تحویل فوری پس از پرداخت


ILD-5G


 
1,950,000 ریال
ماهانه

5 گیگابایت حجم دیسک
ترافیک ماهانه نامحدودیک سال دامنه IR رایگان
1 دامنه افزوده
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل CPanel
بکاپ روزانه از اطلاعات


یک ماه تخفیف خرید سالانه
تحویل فوری پس از پرداخت


ILD-10G


 
2,350,000 ریال
ماهانه

10 گیگابایت حجم دیسک
ترافیک ماهانه نامحدودیک سال دامنه IR رایگان
1 دامنه افزوده
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل CPanel
بکاپ روزانه از اطلاعات


یک ماه تخفیف خرید سالانه
تحویل فوری پس از پرداخت


ILD-20G


 
2,950,000 ریال
ماهانه

20 گیگابایت حجم دیسک
ترافیک ماهانه نامحدودیک سال دامنه IR رایگان
2 دامنه افزوده
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل CPanel
بکاپ روزانه از اطلاعات


یک ماه تخفیف خرید سالانه
تحویل فوری پس از پرداخت


ویژگی های عمومی این گروه خدمات

   ترافیک نامحدود
   بانک اطلاعاتی نامحدود
   دامنه پارک شده نامحدود
   پشتیبانی از طریق تیکت
   پشتیبان گیری روزانه اطلاعات
   تحویل آنی پس از پرداخت