مرکز آموزش

  Viewing articles tagged 'php mail'

مقایسه PHP Mail و SMTP
زمانی که از PHP برای ارسال ایمیل استفاده می کنید لزوما ایمیل شما به دست گیرنده نخواهد رسید. هنگام...